Normy żywieniowe

Energia potrzebna do życia - normy

Dobowe zapotrzebowanie na energię to średnie zapotrzebowanie na energię zdrowych, prawidłowo odżywionych dzieci, o prawidłowej masie ciała i określonej aktywności fizycznej wchodzących w skład danej grupy.

Zapotrzebowanie energetyczne grupy w przeliczeniu na jedną osobę musi uwzględniać cechy danej osoby, tj. wiek, płeć, aktywność fizyczną, wymiary antropometryczne (masę ciała i wzrost).

Zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar oraz konsensusem FAO/WHO/UNU z 1971 r. normy na energię wyraża się w dżulach (J) lub dodatkowo w kaloriach (cal).

Wydatki energetyczne związane ze wzrostem

Synteza rosnących tkanek oraz energia odkładana w tych tkankach wymagają dodatkowej energii. Procesy te zachodzą najszybciej u najmłodszych niemowląt. W pierwszych trzech miesiącach życia koszt energetyczny wzrostu stanowi 35% całkowitego zapotrzebowania na energię. W wieku 12 miesięcy wydatek energetyczny związany ze wzrostem stanowi już tylko 5%, a w drugim roku życia 3%. Do okresu dojrzewania utrzymuje się na poziomie 1–2% i spada do 0% w wieku około 20 lat.

Normy na energię – propozycja EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) z roku 2012.

Normy dla:

Dzieci - opracowano na podstawie mediany referencyjnych mas i wysokości ciała tej populacji w Unii Europejskiej

Niemowląt - określono, obliczając na podstawie danych nt. wydatku energetycznego, badanego eksperymentalnie metodą podwójnie znakowanej wody, i uwzględniając dodatkowo potrzeby energetyczne związane ze wzrostem

Zalecany udział białka w pokryciu zapotrzebowania na energię w opinii różnych grup ekspertów

ŹródloBiałko (% E)
Normy żywienia człowieka Polska (2008)
Cała populacja

10-15
DRI 2002/2005
Osoby dorosłe
Dzieci i młodzież
1–3 lat
4–18

10-35

5-20
10-30
WHO/FAO 2003
Cała populacja

10-15
Nordic Nutrition Recommendations (2004)
Dzieci, młodzież, dorośli
Niemowlęta
6–11 mż
12–23

10-20

7-15
10-15
Netherlands (GR, 2001 i 2006)
Dorośli

8-11
France (AFSSA, 2001)
Dorośli

8-10
Germany, Austria, Switzerland (D-A-CH, 2008)
Dorośli

10-11
Dorośli10–11UK (DoH, 1991)
Dorośli

9

Normy na energię dla niemowląt, dzieci i młodzieży, ustalone na poziomie zapotrzebowania energetycznego grupy (EER)

Grupa/wiek (lata)Masa ciała (kg)
kcal/d
Aktywność fizyczna (PAL)
małaumiarkowanaduża

Niemowlęta

0-0,56,5  600   
0,5-19  700   

Dzieci

1-312  1000(1,40)  
4-619  1400(1,50)  
7-9271600(1,35)1800(1,60)2100(1,85)

Chłopcy

10-12382050(1,50)2400(1,75)2750(2,00)
13-15532600(1,55)3000(1,80)3500(2,05)
16-18672900(1,60)3400(1,85)3900(2,15)

Dziewczęta

10-12371800(1,45)2100(1,70)2400(1,95)
13-15512100(1,50)2450(1,75)2800(2,00)
16-18562150(1,50)2500(1,75)2900(2,00)